صورت های مالی و عناصر اصلی آن

صورت های مالی و عناصر اصلی آن
صورت های مالی و عناصر اصلی آن

صورت های مالی و عناصر اصلی آن

در این مقاله می خواهیم به صورت مفهومی با صورت های مالی و عناصر اصلی تشکیل دهنده صورت های مالی آشنا شویم.

همانطور که در قسمت اول گفته شد نقش و هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مفید برای توده عظیمی از استفاده کنندگان درون و برون سازمانی می باشد. صورت های مالی به عنوان خروجی نهایی سیستم حسابداری باید توانایی ارائه این اطلاعات مفید را دارا باشد. صورت های مالی برای اینکه بتواند پاسخگوی نیاز همه استفاده کنندگان درون و برون سازمانی باشد همواره در طول زمان برحسب نیازهای استفادکنندگان تکمیل تر می گردد. صورت های مالی اساسی عبارتند از : صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریان های نقدی، یادداشت های توضیحی صورت های مالی

در این مقاله می خواهیم به صورت مفهومی با صورت های مالی و عناصر اصلی تشکیل دهنده صورت های مالی آشنا شویم.

صورت سود و زیان در واقع نشانگر عملکرد مالی یک واحد تجاری در یک دوره مشخص می باشد یعنی به زبان ساده تر در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است.

صورت وضعیت مالی یا همان ترازنامه در برگیرنده اطلاعات در مورد وضعیت مالی یک واحد تجاری در یک زمان مشخص می باشد یعنی به زبان ساده تر در یک مقطع زمانی گزارشی از داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه ارائه میدهد.

صورت سود و زیان جامع به زبان ساده علاوه بر سود و زیان خالص در برگیرنده تغییرات در حقوق مالکانه بجز آورده و ستانده صاحبان سرمایه مانند تغییراتی همچون درآمدها و هزینه های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت می باشد.

صورت جریان وجوه نقد اطلاعات مربوط به جریان های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری ها، سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات بردرآمد، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی در یک دوره حسابداری را در بر دارد.

 عناصر اصلی این گزارشات مالی چیست؟ عناصر اصلی صورت های مالی داراییها، بدهی ها، حقوق مالکانه، درآمدها و هزینه ها می باشد. آیا تا به حال به مفهوم هر یک از این ها فکر کرده اید؟

دارایی حق نسبت به منافع اقتصادی است که در نتیجه معاملات به دست آمده باشد.

بدهی تعهد انتقال منافع اقتصادی در نتیجه معاملات و یا رویدادهای گذشته می باشد.

حقوق مالکانه (حقوق صاحبان سرمایه) حق مالی یا همان منافع باقیمانده در داراییها پس از کسر کل بدهی ها از کل داراییها می باشد.

درآمد افزایش در حقوق مالکانه به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط شود.

هزینه کاهش در حقوق مالکانه به جز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود.

مقالات مرتبط

مقالاتی که مرتبط با صورت های مالی و عناصر اصلی آن هستند

کدینگ حسابداری و ساختار مالی حساب ها

کدینگ حسابداری و ساختار مالی حساب ها

کدینگ حسابداری ساختاری برای طبقه بندی رویدادهای مالی می باشد تا به رویدادهای مالی نظم داده و به طبقه بندی آن ها و رسیدن به گزارشات و خروجی های حسابداری کمک کند. به عبارتی کدینگ حسابداری وظیفه ی یکپارچه سازی و استاندارد کردن عملیات مالی برای رسیدن به گزارشات حسابداری با کمترین خطا را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید

کدینگ حسابداری,ساختار مالی,حساب تفضیلی,دارایی,مالی,حسابداری

کدینگ حسابداری چیست,چگونه کدینگ حسابداری را یاد بگیریم,ایجاد کدینگ حسابداری در یک مجموعه,چرا به کدینگ استاندارد نیاز داریم

حسابداری و اهداف آن به زبان ساده

حسابداری و اهداف آن به زبان ساده

به زبان ساده به جمع آوری، شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی و ثبت اطلاعات مالی یک مجموعه برای ارائه گزارشات مفید به استفادکنندگان اطلاعات مالی را حسابداری می گویند.

بیشتر بخوانید

حسابداری,مالی,اقتصادی,دارایی,شخصیت حسابداری

حسابداری چیست,تعریف حسابداری,حسابداری به زبان ساده,مفاهیم پایه حسابداری,اهداف حسابداری

نظر کاربران در مورد صورت های مالی و عناصر اصلی آن

جهت ارسال نظر لطفا وارد سایت شوید

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است