حسابداری و اهداف آن به زبان ساده

حسابداری و اهداف آن به زبان ساده
حسابداری و اهداف آن به زبان ساده

حسابداری و اهداف آن به زبان ساده

به زبان ساده به جمع آوری، شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی و ثبت اطلاعات مالی یک مجموعه برای ارائه گزارشات مفید به استفادکنندگان اطلاعات مالی را حسابداری می گویند.

به زبان ساده به جمع آوری، شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی و ثبت اطلاعات مالی یک مجموعه برای ارائه گزارشات مفید به استفادکنندگان اطلاعات مالی را حسابداری می گویند.

نقش و هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مفید برای توده عظیمی از استفاده کنندگان درون و برون سازمانی می باشد. برای دستیابی به این هدف مفروضات، مفاهیم و اصول عملی به عنوان چارچوب و ساختاری برای حسابداری تعریف و تبیین گردیده است. در این مقاله می خواهیم با زبانی ساده به تشریح حسابداری و چارچوب کلی آن بپردازیم تا چراغ راهنمایی برای آشنایی شما با حسابداری بوده و شروعی برای رسیدن به دانشی باشد که بتواند شما را وارد بازار کار کند.

برای دستیابی به هدف گزارشگری به عنوان خروجی حسابداری باید بتوانیم اطلاعات مالی را جمع آوری و آن ها را با چارچوب عمومی تبیین شده طبقه بندی کنیم. حال این چارچوب عمومی چیست؟ مفروضات کلی حسابداری که پایه و ستون های چارچوب حسابداری می باشد و کلیه استانداردها و رویه های حسابداری بر اساس آن ها تعیین گردیده اند. فرض شخصیت حسابداری، فرض دوره مالی، فرض تداوم فعالیت و فرض واحد پولی مفروضات حسابداری می باشد. حال به تعریف هرکدام از این مفروضات می پردازیم:

شخصیت حسابداری بر این پایه استوار می باشد که گزارشات و خروجی های یک سیستم حسابداری چه اطلاعاتی را باید در بر داشته باشد. به زبان ساده تر برای هر واحد اقتصادی یک شخصیت مستقل حسابداری جهت امور مالی و ارائه گزارشات باید درنظر گرفت.

فرض دوره مالی بر این پایه استوار می باشد که عمر طبیعی یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی مصنوعی و کوچکتر تقسیم گردد تا گزارش معقولی از فعالیت های درآمدی مستمر واحد به صورت دوره ای (سالانه، فصلی) ارائه دهد.

فرض تداوم فعالیت بدین معناست که فعالیت یک واحد اقتصادی تا مدت نامعلومی ادامه می یابد تا به تعهدات و قراردادهای خود عمل کند.

فرض واحد پولی یک واحد اندازه گیری و گزارشگری برای مبادلات اقتصادی برای حسابداران می باشد.

حال که دیدی کلی نسبت به حسابداری، هدف و چارچوب آن پیدا کردیم ویژگی های اطلاعات ارائه شده در این ساختار باید چگونه باشد؟  حسابداری باید اطلاعاتی در زمینه وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد اقتصادی ارائه دهد. این اطلاعات باید مربوط و قابل اعتماد باشند. به عبارتی خروجی سیستم حسابداری باید دارای ارزش برای استفاده کننده بوده و بر تصمیم گیری های آن کمک کند. همچنین قابل اعتماد باشد یعنی مبتنی بر واقعیت و اسناد و مدارک مثبته بوده و قابل مقایسه با اطلاعات دوره های قبل آن واحد و واحدهای مشابه خود باشد که این امر مستلزم رعایت اصول و استاندارهای حسابداری می باشد.

برای ارائه گزارشات در زمینه وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد اقتصادی باید با شناخت ساختار مالی، منابع و مصارف به طبقه بندی، اندازه گیری و شناسایی اطلاعات مالی آن واحد پرداخت. عناصر اصلی تشکیل دهنده صورت های مالی معرف منابع اقتصادی، مصارف، تعهدات نسبت به منابع مالی و آثار رویداد های مالی عبارتند از: داراییها، بدهیها، حقوق صاحبان سرمایه، درآمدها، هزینه ها، آورده صاحبان سرمایه و ستانده صاحبان سرمایه

در مقاله بعدی به معرفی صورت های مالی و عناصر تشکیل دهنده آن خواهیم پرداخت.

 

مقالات مرتبط

مقالاتی که مرتبط با حسابداری و اهداف آن به زبان ساده هستند

کدینگ حسابداری و ساختار مالی حساب ها

کدینگ حسابداری و ساختار مالی حساب ها

کدینگ حسابداری ساختاری برای طبقه بندی رویدادهای مالی می باشد تا به رویدادهای مالی نظم داده و به طبقه بندی آن ها و رسیدن به گزارشات و خروجی های حسابداری کمک کند. به عبارتی کدینگ حسابداری وظیفه ی یکپارچه سازی و استاندارد کردن عملیات مالی برای رسیدن به گزارشات حسابداری با کمترین خطا را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید

کدینگ حسابداری,ساختار مالی,حساب تفضیلی,دارایی,مالی,حسابداری

کدینگ حسابداری چیست,چگونه کدینگ حسابداری را یاد بگیریم,ایجاد کدینگ حسابداری در یک مجموعه,چرا به کدینگ استاندارد نیاز داریم

صورت های مالی و عناصر اصلی آن

صورت های مالی و عناصر اصلی آن

در این مقاله می خواهیم به صورت مفهومی با صورت های مالی و عناصر اصلی تشکیل دهنده صورت های مالی آشنا شویم.

بیشتر بخوانید

حسابداری,سود,زیان,مالی,صورت سود و زیان,درآمد,هزینه

آموزش حسابداری,مفاهیم پایه حسابداری,حسابداری به زبان ساده,اهداف حسابداری

نظر کاربران در مورد حسابداری و اهداف آن به زبان ساده

جهت ارسال نظر لطفا وارد سایت شوید

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است